Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-17-1995   Author: Hon.Alberto C. Andan Date Approved: August 4, 1995   Date Posted:January 21, 2013

 

Kautusang nag lilipat ng P10,000.00 mula sa pondo ng travelling expense (202-000) tungo sa pondo ng furniture , fixture and equipment (300-000) ng tanggapan ng sangguniang bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links