Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-12-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 6, 1995   Date Posted:December 11, 2012

 

Kautusang naglalaan ng P50,000.00 para sa tatlong araw na seminar ng mga bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links