Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-10-1995   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: July 6, 1995   Date Posted:December 11, 2012

 

Kautusang naglalaan ng P1.5 million para ibili ng tatlong kotse,isa para tanggapan ng Punong Bayan at dalawa para sa PNP.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links