Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: RES-08-1991   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: March 1, 1991   Date Posted:April 19, 2012

 

Resolusyon na bigyan ng kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco, na lumagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan upang maisakatuparan ang pagbabago ng Town Plan and Zoning Ordinance.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links