Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-01-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: January 25, 1995   Date Posted:December 11, 2012

 

Kautusang naglalaan ng halagang P208,000,00 para sa productivity and performance incentive benefit ng mga kawani at opisyal ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links