Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Health & Social Welfare Code: RES-21-1990   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: March 16, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Pagpapasiya na mapitagang hilingin sa Tanggapan ng Westmont Pharma, Inc. United St. Mandaluyong, Metro, Manila sa pamamagitan ni G. Chuck Aquino, Operations Manager na mangyaring pagkalooban ng gamot ang Pamahalaang Bayan ng Pulilan upang maipagamit sa mga nangangailangang mahihirap na mamamayan ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links