Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Transportation & Communication Code: RES-20-1990   Author: Hon. Renan B. Castillo Date Approved: March 16, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Pagpapasiya na ipagamit sa Postal Service Office, Manila, Department of Transportation and Communication upang pagtayuan ng gusali ng Tanggapan ng Pahatiran ng sulat sa Pulilan, Bulacan ang isang bahagi ng lagay ng lupa sa barangay Poblacion, Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links