Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-06-1991   Author: Hon. Marcelo SC.Enriquez Date Approved: February 15, 1991   Date Posted:April 19, 2012

 

Resolusyon na bigyan ng kapangyarihan ang Kgg. na Punong Bayan, Aurelio S. Plamenco na makalagda sa kasunduan ng pagkakaloob ng isang lote sa pagitan ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan at ni G. Alberto R. Mendoza.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links