Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: RES-112-1995   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: October 13, 1995   Date Posted:December 10, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa pamunuan ng Land Bank of the Philippines na muling pautangin ang mga magsasaka na dati ng may pagkakautang at bayaang hulug-hulugan na lamang ang dati nilang utang upang maging magaan para sa kanila ang pagbabayad.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links