Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-104-1995   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: September 29, 1995   Date Posted:December 10, 2012

 

Resolusyon sa pamilya ng yumaong Pang. Punong Bayan Honorato C. Aguirre bilang pagkilala sa mga kabutihang kanyang ipinamalas sa ating bayan .

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links