Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-96-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: September 8, 1995   Date Posted:December 10, 2012

 

Resolusyon ng pagsuporta sa Kgg.na Pangulong Fidel V. Ramos sa kanyang ginagawang pagpapahayag ng pagtutol sa Nuclear Test na isinasagawa ng Bansang Pransiya.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links