Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-93-1995   Author: Hon.Rowena A. Joson Date Approved: September 1, 1995   Date Posted:December 10, 2012

 

Resolusyon na pagbati at mataas na pagpapahalaga sa Kgg.na Punong Lalawigan Roberto M.Pagdanganan dahil sa kanyang pagkakahalal na pangulo ng Liga ng mga Punong Lalawigan sa Pilipinas sa ika-tatlong pagkakataon.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links