Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-91-1995   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: August 25, 1995   Date Posted:December 10, 2012

 

Resolusyon na binibigyan ng kapangyarihan ang pili at karapat-dapat na miyembro ng Traffic  Division ng PNP na makapanghuli ,makapangumpiska at mag-issue ng sitasyon (Citation Ticket) sa lahat ng mga nagmamaneho ng sasakyan na lumabag sa kautusangbayang ukol sa trapiko.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links