Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-84-1995   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Date Approved: August 11, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Kapasiyahan na Ipinababatid sa tanggapang Pangrehiyon ng HLURB, San Fernando ,Pampangga na ang Sangguniang Bayan ng pulilan ay my sapat  ng kakayahan upang gampanan at ipatupad ang mga tadhanain ng RA 7160, Sec.447(a) (2) (x).

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links