Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-81-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: August 4, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa tangapan ni G.Gregorio C. Nisperos,PENRO,Department of Environment and Natural Resources, Malolos Bulacan,na mangyaring magpadala  ng Geodetic Engineer  upang sukatin at tukuyin ang tamang hangganan ng Barangay Inaon at Barangay sta Peregrina.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links