Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-02-1991   Author: Hon.Francisco S. San Pedro Date Approved: January 18, 1991   Date Posted:April 19, 2012

 

Resolusyon ng pagbati at pagpapahalaga sina Ksg.Victoriano B. Santos at Ksg. Segundo S. Calderondahilan sa kanilang sipag at dedikasyon sa tungkulin bilang mga kasangguni ang bayan ng Pulilan, Bulakan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links