Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-74-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 21, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Resolusyon ng Pasasalamat at mataas na pagpapahalaga kay Kgg.na Puno ng Bayan  Norberto Oliveros , SF03 Herminio R. Marquez at mga kasama ng Bayan ng Plaridel,Bulacan dahil sa kanilang pagtulong sa naganap na sunog sa Barangay Sto.Cristo ,Pulilan ,Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links