Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-19-1990   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: March 2, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Pagpapasiya na pagkalooban ng pahintulot ang Pinagbuklod Multi-Purpose Coop. na makapaglagay ng "Fish Cagees" sa ilog na nasasakupan ng Barangay Dampol II-B, Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links