Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: RES-64-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: July 6, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga kay Gng. Teresita Santos Madulid dahil sakanyang ipinamalas na pagmamahal sa mga taga- Pulilan sa pamamagitan ng pagpapagamit nang walang bayad sa kanyang lupa na kinalalagyan ng Garbage Dumpsite sa Pamahalaang Bayan .

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links