Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-60-1995   Author: Hon.Rodrigo M. Peralta Date Approved: July 1, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Kapasiyahan na ganapin ang pangkaraniwang pulong sa Silid  Pulungan ng Sangguniang Bayanat paminsan minsan ay sa mga Barangay.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links