Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-59-1995   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: July 1, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Kapasiyahan na ganapin ang pangkaraniwang pulong tuwing araw ng biernes sa ganap na ika-3:oo ng hapon.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links