Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Public Works Code: RES-551995   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Date Approved: June 14, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Kapasiyahan na mapitagang hilingin sa Kgg.Eduardo Pilapil ,Postmaster  General , Philippine Postal Corp. Manila, sa pamamagitan ni Ms.Fabiolita Ferraris,Regional Manager , Philippine Postal Corp.,San Fernando  Pampanga at G. Paterno S. Carreon , Acting  SPSO,Philippine Postal Corp.Region III , San Fernando , Pampanga na kung maari ay magtalaga ng tatlo karagdagang taga hatid sulat sa Pulilan,Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links