Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-18-1990   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: March 2, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Kahilingan sa Tanggapan ng Regional Director ng Department of Agriculture, San Fernando, Pampanga sa pamamagitan nina Provincial Agriculture Officer, Jesus De Guzman at Municipal Agriculture Officer Celia Vicencio na pagkalooban ng Tilapia Fingerlings ang mga maliliit na palaisdaan upang makatulong sa kanilang kabuhayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links