Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Elderly & special Person Code: RES-52-1995   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: May 24, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Resolusyon ng pagkilala at mataas na pagpapahalaga kay SP04 Isidro M. Francia dahilan sa kanyang ipinamalas na mabuting paglilingkod sa bayan ng Pulilan bilang isang ulirang alagad ng batas.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links