Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

RULES & PRIVILEGES Code: RES-01-1991   Author: HON. ISIDRO Y. BUNDOC Date Approved: January 4, 1991   Date Posted:April 19, 2012

 

Resolusyon ng pagbati,at mataas na pagpapahalaga dahilan sa kanilang ipinamalas na kabayanihan at katapatan sa tungkulin ang mga sumusuno:

                                      1. T/Sgt Eduardo V. Mendieta -170 PC COY

                                      2. C2C Rosalio D. Dayao        - 170 PC COY

                                      3. C2C Romeo R. Barbosa     -  170 PC COY

                                      4. Sivestre Ambulen cia            -  Pul,Bul. Station

                                       5. Isidro Mendoza                      - Pul,Bul. Station  

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links