Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-26-1995   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Date Approved: January 25, 1995   Date Posted:December 4, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa Kgg. na Punong Bayan Fernando B. Mendez, F03 San Juan at F01 Parale ng Bayan ng San Miguel,Bulacan dahil sa kanilang pagtulong sa naganap na sunog sa Brg.Poblacion, Pulilan ,Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links