Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-20-1995   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Date Approved: January 25, 1995   Date Posted:November 29, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas ng pagpapahalaga sa Kgg. na Punong Bayan Pablito Mendoza, F02 De Lara, SF04 Santos ng Bayan ng Bustos, Bulacan dahil sa kanilang pagtulong sa naganap na sunog sa Barangay Poblacion, Pulilan, Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links