Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-15-1990   Author: Hon. Isidro Y. Bundoc Date Approved: February 16, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Kahilingan sa Tanggapan ng NIA sa pamamagitan ni Inhinyero Leonardo Gonzales, Tagapamanihalang Pampurok, San Rafael, Bulacan na mangyaring paglakalooban ng "discount" o bawas sa pagbabayad ng buwis sa tubig sa panahong ito, upang matugunan ng mga magsasaka sa dinaranas nilang kahirapan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links