Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-11-1995   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: January 25, 1995   Date Posted:November 29, 2012

 

Kapasiyahan na pinahihintulutan si G. Legaspi na ma-extend pa ng limang taon (5years extension) ang pananatili ng Unforgetable RTV Music Lounge sa kondisyon na tataasan ng 20% bawat taon ang upa simula sa ika-6 na taon.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links