Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-14-1990   Author: Hon. Marcelo Sc. Enriquez Date Approved: February 16, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Kapasiyahang Pinagtitibay at Kinukumpirma ang Kautusang Barangay ng Dampol II-A Blg. 03-1989 na Pagbabawal ng Pagpapastol ng itik sa bukid na nasasakop ng barangay Dampol II-A.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links