Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-02-1995   Author: Hon. Segundo S. Calderon Date Approved: January 4, 1995   Date Posted:November 29, 2012

 

Kapasiyahan na humihiling kay Dr. Francisco P. Gulinao, ang Panlalawigang Veterenarian ng Bulacan na pagkalooban ng kaukulang tulong ang mga may-ari ng babuyan sa Pulilan upang maiwasan ang lumalaganap na Foot and Mouth Desease ng mga baboy.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links