Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-21-1994   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: November 16, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

Kautusang nagbabawal at nagtatakda ng multa at parusa sa sinumang tao ang umiinom ng alak o nagsusugal sa loob ng sementeryo o sa paligid nito na sakop ng bayang Pulilan tuwing sasapit ang Nobyembre 1 ng bawat taon.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links