Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-20-1994   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: November 2, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

Kautusang naglalaan ng halagang P38,000.00 para sa gugulin ng sampung (10) Kasangguni sa Sangguniang Bayan sa Island Congresses sa gaganapin sa SMBA sa Nobyembre 11-12, 1994.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links