Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-03-1990   Author: Hon. Leonardo C. Javier Date Approved: February 2, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Kautusang nagtatakda ng Karagdagan o "Supplemental Budget " para sa Taong 1990 tulad ng nasasaad sa nakalakip na sa sipi na may tatak " ANNEX A".

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links