Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-14-1994   Author: Hon. Rowena A. Joson Date Approved: August 10, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

Kautusang naglalaan ng halagang P50,000.00 bilang bahagi sa gastusin ng mga bayan na kasapi sa LOGODEF.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links