Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-11-1994   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: June 29, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

Kautusang naglalaan ng halagang P200,000.00 para sa gagawing paglahok ni Ksg. Rowena A. Joson sa Seoul, Korea bilang kinatawan ng Bulacan sa 29th International Youth Camp.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links