Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-10-1994   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: June 22, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

Kautusang naglalaan ng halagang P130,000.00 para sa pagpapaayos ng libangang pambayan sa Pulilan, Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links