Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-09-1994   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: June 22, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa lahat ng operator o driver ng pampublikong sasakyan ng bigyan ng 20% discount sa pasahe ang mga taong may taglay na kapansanan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links