Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-08-1994   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: June 22, 1994   Date Posted:November 29, 2012

 

 Kautusang naglalaan ng halagang P563,650.72 para sa karagdagang suweldo at iba pang mga benepisyo ng mga opisyales at mga kawani ng Pamahalaang Bayan ng Pulilan para sa taong 1994.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links