Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: ORD-06-1994   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: March 23, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kautusang bayan na nagbibigay kapangyarihan sa Kgg. na Punong Bayan Aurelio S. Plamenco at nagpapatibay sa pagsasagawa ng lahat na ligal na hakbang upang ma-expropriate ng pamahalaang bayan ng Pulilan ang parsela ng lupa na kinakailangan para maging "Liawasang Bayan".

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links