Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-05-1994   Author: Hon. Alberto C. Andan Date Approved: March 16, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kautusang nag aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong tagapagbadyet na lagyan ng halagang P935,019.65 ang pond para sa karagdagang sweldo ng mga opisyales at mga kawani ng pamahalaang bayan ng Pulilan para sa 1994.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links