Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: ORD-02-1990   Author: Hon. Isidro Y. Bundoc, Hon. Rolando M. Peralta, Zenaida M. Abanio Date Approved: February 2, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa ingat-Yamang Bayan sa Pakikipag-ugnayan sa Pinunong Tagapagbadget na Ipatutupad ng "Partial" ang salary standardization.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links