Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-04-1994   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: February 9, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kautusang nag aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong tagapagbadyet na lagyan ng halagang P25,200.00 para sa pagpapakonkreto ng Camia ST. sa Barangay Inaon, Pulilan, Bulacan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links