Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: ORD-01-1994   Author: Hon. Victoriano B. Santos Date Approved: January 12, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kautusang nag aatas sa Ingat Yamang Bayan at Pinunong tagapagbadyet na lagyan ng halagang P500,000.00 ang pondong pambili ng binhing palay para sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyong Kadiang.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links