Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-125-1994   Author: Hon. Alexander R. Flores Date Approved: December 21, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Resolusyon ng pasasalamat at mataas na pagpapahalaga sa KGG. na Senador Nikki Coseteng, KGG. na Kinatawan Teddy Natividad at mga Direktor ng Caloocan Filipino-Chinese Charity Clinic sa kanilang ipinamalas na pagkalinga sa mga may karamdaman.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links