Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: RES-118-1994   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: December 7, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kapasiyahan na pagkalooban ng halagang P700.00 at P944.00 bawat buwan simula sa Enero, 1994 sina S/INSP Tomas SM De Armas at Gmg. Victoria DC Gabe ayon sa pagkakasunod bilang karagdagang allowance o benepisyo.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links