Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance Code: ORD-01-1990   Author: Hon. Leonardo C. Javier Date Approved: January 19, 1990   Date Posted:April 19, 2012

 

Kautusang nag-aatas sa ingat-yamang Bayan at Pinunong Tagapagbadget na maglagay ng pondong P7,500.00 para pambili ng pang-araw-araw na pahayagan para sa Aklatang Bayan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links