Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules& privileges Code: RES-104-1994   Author: Hon. Dominador R. Esguerra Date Approved: November 23, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kapasiyahan na nagpapatibay ng manifesto resolution ng mga barangay Waterworks and Sanitation (BWSA) at pagrerehistro nito batay sa pangkasalukuyang pinapatupad na tuntunin ng Republic Act 6716.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links