Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Rules & Privileges Code: RES-10-1990   Author: Hon. Leonardo C. Javier Date Approved: February 2, 1990   Date Posted:April 18, 2012

 

Resolusyon ng Pasasalamat kay G. Felixberto Luna Santos sa ipinamalas na kabutihang loob at pagkamakabayan sa pagbibigay ng isang Computer Machine sa Munisipyo ng Pulilan.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links