Home > Government > Resolutions and Ordinances

 

Finance & Appropriation Code: RES-89-1994   Author: Hon. Vicente B. Esguerra Date Approved: October 19, 1994   Date Posted:November 28, 2012

 

Kapasiyahan na pagtibayin ang taunang badyet ng Barangay Balatong B na may kapasiyahan Blg. 17-'94 na may kabuuang halaga P199,560.00.

 

Resolutions and Ordinances Archive

Search

Usefull Links

Calendar of Events

Transparency Seal

Others Links